เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 18 June 2020 08:49

ตรวจสอบความพร้อมของมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing)

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 16 มิ.ย. 63 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้างานอาคารสถานที่ ตรวจสอบความพร้อมของมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) ภายในโรงอาหาร ของมหาวิทยาลัย บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคารราชนครินทร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังและรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 1/2563

Read 38 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search