เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 16 June 2020 16:27

รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อรับการจ้างเป็นบุคลากร ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 16 มิ.ย. 63 เวลา 8.30-12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดให้มีการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อรับการจ้างเป็นบุคลากร ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 87 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search