เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 16 June 2020 09:50

รปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย เตรียมพร้อมต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 1/2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 15 มิ.ย. 63 หน่วยงานอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย ด้วยการ ตัดแต่งกิ่งไม้ ที่กีดขวางแนวสายไฟ ให้เป็นระเบียบและสวยงาม เตรียมพร้อมต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 1/2563

Read 42 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search