เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 21 May 2020 11:13

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ) ครั้งที่ 3/2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 21 พ.ค. 63  เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

Read 23 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search