เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 21 May 2020 11:12

ประชุมเพื่อหารือและติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินการตามรายงานของผู้สอบบัญชี

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 20 พ.ค. 63  เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานประชุมเพื่อหารือและติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินการตามรายงานของผู้สอบบัญชีสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 19 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search