เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Sunday, 17 May 2020 15:56

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Written by
Rate this item
(0 votes)

97822111

Read 73 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search