เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 14 May 2020 16:24

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อขยายเวลาในการทำสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (โรงเรียนสาธิตฯ)

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 14 พ.ค. 63  เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อขยายเวลาในการทำสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (โรงเรียนสาธิตฯ) ระยะที่ 2 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 29 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search