เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 14 May 2020 16:21

นักศึกษาจิตอาสา จำนวน 20 คน ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการเก็บขยะ และกวาดใบไม้ บริเวณโดยรอบอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  14 พ.ค. 63  เวลา 10.00 น. กองพัฒนานักศึกษา ได้นำนักศึกษาจิตอาสา จำนวน 20 คน ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการเก็บขยะ และกวาดใบไม้ บริเวณโดยรอบอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Read 40 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search