เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 13 May 2020 13:15

ทีมงานออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด ตามสำนักงานของหน่วยงานและคณะต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 12 พ.ค. 63  เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้าหน่วยงานอาคารและสถานที่ นำทีมงานออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด ตามสำนักงานของหน่วยงานและคณะต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร ภายในหน่วยงาน รวมไปถึงนักศึกษาและประชาชน ที่มาติดต่อราชการ ณ มหาวิทยาลัย

Read 32 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search