เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 13 May 2020 13:13

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์จากทุกหน่วยงาน

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 12 พ.ค. 63  เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์จากทุกหน่วยงาน เพื่อติดตามและสรุปความพร้อมของการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ในการนำเสนอข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 37 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search