เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 06 May 2020 08:57

อธิการบดี มรร. เชิญชวนโหลด App “หมอชนะ” เพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองและเฝ้าระวังโควิด-19

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 5 พ.ค. 2563 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ให้สัมภาษณ์และถ่ายทำคลิปวีดีโอเผยแพร่แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” ภายใต้ชื่อ “ฉะเชิงเทราโมเดล” ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” มาใช้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะมีช่องทางรับรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อของประเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน และอัพเดตที่สุด ผ่านการตรวจสอบค่าสีความเสี่ยงของตนเองแล้ว และยังช่วยแสดงวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของผู้ใช้งานแต่ละคน และประเมินได้ว่าพื้นที่ใดมีความเสี่ยง แล้วปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางหรือบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้ทุกคนสามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” จะมีการแจ้งเตือนหากพบผู้ป่วยรายใหม่ที่เคยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับผู้ใช้แอปพลิเคชั่นนี้อีกด้วย โดยมีทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และทีมงาน csr โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตร "กลุ่มช่วยกัน" อำนวยความสะดวกในการถ่ายทำในครั้งนี้

Read 50 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search