เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 06 May 2020 08:55

ประชุมเพื่อหารือการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานของผู้สอบบัญชีสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 5 พ.ค. 2563 เวลา 10.30 น. นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานของผู้สอบบัญชีสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 45 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search