เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 06 May 2020 08:53

ขายทอดตลาดบ้านพักอาจารย์พร้อมรื้อถอน จำนวน 22 หลัง ใช้วิธีขายทอดตลาดด้วยการยื่นซองเสนอราคา

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 30 เม.ย. 63  เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการ ขายทอดตลาดบ้านพักอาจารย์พร้อมรื้อถอน จำนวน 22 หลัง ใช้วิธีขายทอดตลาดด้วยการยื่นซองเสนอราคา โดยยึดถือผู้เสนอราคาสูงสุด ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ ซึ่งผู้ที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัทสุนันท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เทรด์ดิ้ง โดยยื่นซองเสนอราคา จำนวน 1,070,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาท)

Read 89 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search