เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 27 April 2020 12:05

ประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 17 เม.ย. 63 เวลา 13.30 น. นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี เข้าประชุมร่วมกัน ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 44 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search