เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 13 March 2020 21:17

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 13 มี.ค. 63  เวลา 12.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 33 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search