เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 13 March 2020 21:15

ประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตร Non degree เพื่อรองรับศักยภาพกำลังแรงงานด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหาร

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 13 มี.ค. 63 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตร Non degree เพื่อรองรับศักยภาพกำลังแรงงานด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหาร และภาคบริการอื่นๆ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

Read 46 times Last modified on Friday, 13 March 2020 21:19
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search