เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 13 March 2020 21:13

ประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานการพัฒนาทรัพยากรน้ำ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 12 มี.ค. 63 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานการพัฒนาทรัพยากรน้ำ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

Read 32 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search