เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 13 March 2020 21:11

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตฯ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 12 มี.ค. 63 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย คณบดี คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น 95 คน แบ่งเป็นนักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 76 คน นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 19 คน โดยมีผศ.สุชิน นิธิไชโย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ตลอดจนผู้ปกครอง เข้าร่วมงาน ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา

Read 256 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search