เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 13 March 2020 21:10

ประชุมระเบียบวาระการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 12 มี.ค. 63 เวลา 13.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผอ.สำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมระเบียบวาระการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 26 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search