เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 11 March 2020 21:00

เสวนาและอภิปรายโครงการพัฒนาหลักสูตร Non Degree เพื่อรับรองศักยภาพกำลังแรงงาน

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 11 มี.ค. 63  เวลา 13.00 น. นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการเสวนาและอภิปรายโครงการพัฒนาหลักสูตร Non Degree เพื่อรับรองศักยภาพกำลังแรงงาน ด้านอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูปอาหารและภาคบริการอื่นๆ ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

Read 33 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search