เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 11 March 2020 20:56

โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 11 มี.ค. 63 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ"ปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562" พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รวมไปถึงคณาจารย์และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี โดยภายในงานมีกิจกรรมให้ชมรมนักศึกษานำเสนอผลงานในปีการศึกษาและการประกวด Miss Trans Star RRU2019 พร้อมการแสดงดนตรี ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

Read 33 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search