เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 11 March 2020 20:54

โครงการ Big cleaning day มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 11 มี.ค. 63 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ “Big cleaning day มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ” บริเวณ โดม หน้าอาคารราชนครินทร์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ การป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณภายในอาคาร ห้องน้ำ และบริเวณถนนของมหาวิทยาลัย

Read 50 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search