เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 11 March 2020 20:52

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ครั้งที่ 2/2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 10 มี.ค. 63  เวลา 15.00 น. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

Read 28 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search