เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 09 March 2020 15:50

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มาออกบูธแสดงนิทรรศการให้ความรู้และการป้องกันเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 7 มี.ค. 63  เวลา 09.00 น. คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มาออกบูธแสดงนิทรรศการให้ความรู้และการป้องกันเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 รวมไปถึงปัญหาฝุ่น PM2.5 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการราชนครินทร์ห่วงใย ร่วมใจป้องกัน COVID-19 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานดำเนินการ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และแจกฟรีให้แก่ผู้ที่สนใจ ณ บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคารราชนครินทร์

Read 41 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search