เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 05 March 2020 14:20

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดกิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid)

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 4 มี.ค. 63  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดกิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (CPR AED) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

Read 100 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search