เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 03 March 2020 13:19

โครงการการพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการยุวชนสร้างชาติ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  3 มี.ค. 63  เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการยุวชนสร้างชาติ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 110 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search