เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 03 March 2020 13:15

ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามโครงการต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  2 มี.ค. 63  เวลา 13.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยนางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามโครงการต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 88 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search