เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 25 February 2020 08:01

อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลชุมชนเบื้องต้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  24 ก.พ. 63  เวลา 9.00 น. ตัวแทนนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ รวมไปถึงคณาจารย์ที่รับผิดชอบพื้นที่ในการลงชุมชน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลชุมชนเบื้องต้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน และสามารถนำองค์ความรู้ที่ชุมชนได้รับไปพัฒนาชุมชนเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา

Read 55 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search