เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Sunday, 23 February 2020 14:30

เดิน วิ่ง มินิมาราธอน “ราชนครินทร์ Run For Love”

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 23 ก.พ. 63  เวลา 05.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เดิน วิ่ง มินิมาราธอน “ราชนครินทร์ Run For Love” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป ได้ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่ครบรอบ 80 ปี รวมไปถึงยังเป็นการหาทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกทางหนึ่ง โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 1,000 คน

Read 202 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search