เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 20 February 2020 14:57

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์ร่วมสมัยและนิทรรศการ “ไปตามเส้นทางศิลปินแห่งชาติอาจารย์ประเทือง เอมเจริญ”

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 20 ก.พ. 63 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ อ.วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์ร่วมสมัยและนิทรรศการ “ไปตามเส้นทางศิลปินแห่งชาติอาจารย์ประเทือง เอมเจริญ” ที่จะจัดระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ โดยมี นิทรรศการผลงานศิลปินแห่งชาติ (อ.ประเทือง เอมเจริญ) และผลงานศิลปินระดับชาติ และเสวนาทางศิลปะ เรื่อง “ชีวิตและผลงานสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยของ อ.ประเทือง เอมเจริญ และแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมงานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น” และการอบรมปฏิบัติการ”ทัศนศิลป์แบบร่วมสมัย “ ณ บริเวณชั้น 1 และ 3 หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Read 199 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search