เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 21 January 2020 12:00

นางสาวประนอม เงินบุคคล ผอ.กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการส่งข้อมูลเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  20 ม.ค. 63  เวลา 13.30 น. นางสาวประนอม เงินบุคคล ผอ.กองนโยบายและแผน พร้อมด้วยนางภริดา รัตนพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการส่งข้อมูลเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร

Read 36 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search