เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 21 January 2020 11:59

อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมแผนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (mou)

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 20 ม.ค. 63  เวลา 9.00 น. อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมแผนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (mou) ระหว่าง บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 40 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search