เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 21 January 2020 11:56

อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และภัยพิบัติ”

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 18 ม.ค. 63 เวลา 10.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และภัยพิบัติ” โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ ซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน 500 คน เข้าร่วมในโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read 28 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search