เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Saturday, 18 January 2020 10:28

โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการทางรัฐศาสตร์

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ ชนะบุญ ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการทางรัฐศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 3 โดยการร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่น้อง ๆ เยาวชนในพื้นที่ ณ หมู่บ้านมอญ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

Read 46 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search