เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Saturday, 18 January 2020 10:27

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่47

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 11 ม.ค. 2563 อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนางวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจนบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอนและนักกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบมหกรรม "The Sun Games 2020" และร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี

Read 86 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search