เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Saturday, 18 January 2020 10:20

ประชุมกรรมการบริหารหอพัก

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานประชุมกรรมการบริหารหอพัก ณ ตึกอาคาร กบส. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

Read 35 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search