เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 16 January 2020 09:28

ไทยมุงThaiRally

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 15 ม.ค.63 เวลา 13.00 น. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ทำพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะไทย ในชื่อ "ไทยมุง Thai Rally" โดยมีผลงานของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ ร่วมจัดแสดงจำนวนกว่า 80 ชิ้น ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ซึ่งผู้สนใจ สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (วันเสาร์ - อาทิตย์ เปิดทำการ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.) หากมีความประสงค์จะเข้าชมเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ กรุณาแจ้งล่วงหน้า และสามารถติดต่อได้ที่ : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เบอร์โทร. 038 - 810441

Read 45 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search