เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 16 January 2020 09:20

ดร.นฤชล เรือนงาม ผอ.สำนักงานอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 15 ม.ค.62 เวลา 13.00 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผอ.สำนักงานอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก” ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 41 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search