เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 16 January 2020 09:12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เข้าร่วมสัมมนา"ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่การขับเคลื่อนประเทศ"

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 15 ม.ค. 63  เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมสัมมนา"ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่การขับเคลื่อนประเทศ" โดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจาก 38 แห่งทั่วประเทศ ตลอดจนส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการสัมมนา ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Read 72 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search