เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 13 January 2020 08:06

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 11 ม.ค. 63  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ประสบอุบัติเหตุในวันจัดกิจกรรมของโรงเรียน ทั้งนี้ได้มอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับญาติผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฉะเชิงเทรา พร้อมมอบหมาย คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ให้ดูแล ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและประสานงานกับอธิการบดีโดยตรง

Read 363 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search