เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 13 January 2020 08:05

ประชุมคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 10 ม.ค. 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 214 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search