เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 10 January 2020 16:30

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธาน ประชุมร่างหลักสูตรศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 10 ม.ค. 63  เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธาน ประชุมร่างหลักสูตรศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 357 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search