เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 10 January 2020 15:32

อาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครุศาสตร์เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 10 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครุศาสตร์เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

Read 157 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search