เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 10 January 2020 15:23

อาจารย์วิยารัตน์ กุมุทนาถ และอาจารย์ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  9 ม.ค. 63  เวลา 09.00 น. อาจารย์วิยารัตน์ กุมุทนาถ และอาจารย์ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ณ ห้องประชุม 18B ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร

Read 160 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search