เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 10 January 2020 15:18

รศ.ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 8 ม.ค. 2563 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะ เป็นประธานการประชุมชี้แจงกรอบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

Read 479 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search