เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 08 January 2020 16:27

อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  8 ม.ค. 63  เวลา 9.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องเขียวมรกต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 125 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search