เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 07 January 2020 17:23

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมประชุมการผลิตผักปลอดภัยและลงพื้นที่แปลงปลูกพืชผักเพื่อนำเข้าจำหน่าย ณ Golden Place

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 7 ม.ค. 63  เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมประชุมการผลิตผักปลอดภัยและลงพื้นที่แปลงปลูกพืชผักเพื่อนำเข้าจำหน่าย ณ Golden Place โดยมีพลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วยนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมร่วมกัน ณ ห้องวิชิตสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

Read 152 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search