เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 07 January 2020 08:28

อาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวให้โอวาทและแนะนำการปฏิบัติตนในสถานศึกษา ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 5 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวให้โอวาทและแนะนำการปฏิบัติตนในสถานศึกษา ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 1 ณ ห้องประชุม 8401 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (อ.บางคล้า)

Read 192 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search