เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 24 December 2019 16:13

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น เป็นวิทยากร ฐานการเรียนรู้ เครื่องมือเครื่องใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับนักศึกษา

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวนวลลออ อนุสิทธิ์ นักวิชาการช่างศิลป์ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น เป็นวิทยากร ฐานการเรียนรู้ เครื่องมือเครื่องใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มรภ.ราชนครินทร์ บางคล้า

Read 411 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search