เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 24 December 2019 16:12

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม ผศ.ดร.ดรัณภพ เพียรจัด รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เดินทางไปราชการเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read 147 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search